Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Οι άνθρωποι μας, η δύναμη μας

Το στελεχιακό δυναμικό της ON LINE, συγκεντρώνει τεράστια γνώση και εμπειρία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης μεγάλων έργων και συμμετέχει ενεργά και έντονα από την προσέγγιση μέχρι και την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

Έτσι, μπορεί και καθορίζει με ακρίβεια και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε έργου τις άριστες λύσεις στους τομείς:

  • Διοίκηση του έργου
    Οργάνωση και διαχείρισή του έργου
  • Τρόπος υλοποίησης
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, διορθωτικές ρυθμίσεις
  • Χρονικές εκτιμήσεις λειτουργιών (Time estimating)
  • Επιμόρφωση του προσωπικού σε ειδικές τεχνικές για κάθε έργο
  • Διαμόρφωση του ιδανικού, από άποψη λειτουργίας για κάθε έργο, περιβάλλοντος.