Η εταιρεία μας

Μάθετε τα πάντα για την εταιρεία μας

Ταυτότητα

Η Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ON LINE» ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από επιχειρηματικά στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και παροχής υπηρεσιών στην διαχείριση προγραμμάτων.

Φιλοσοφία & Όραμα

Η Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική εταιρεία ON LINE εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στηρίζουμε την ανάπτυξή μας στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Ποιότητα, στην Καινοτομία και στις συνεργασίες μας με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το στελεχιακό δυναμικό της ON LINE, συγκεντρώνει τεράστια γνώση και εμπειρία σε όλες τις φάσεις υλοποίησης μεγάλων έργων και συμμετέχει ενεργά και έντονα από την προσέγγιση μέχρι και την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε Συμβουλευτικές ή Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες;

Icon image

Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Η ON LINE καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στον προσωπικό χώρο οποιουδήποτε υποψηφίου.