Η φιλοσοφία και το όραμα μας

Ανθρώπινο Δυναμικό, Ποιότητα, Καινοτομία, Συνεργασίες με Κορυφαίους φορείς και Οργανισμούς

Η Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική εταιρεία ON LINE εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στηρίζουμε την ανάπτυξή μας στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Ποιότητα, στην Καινοτομία και στις συνεργασίες μας με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Η δεδομένη υλικό-τεχνική υποδομή της ON LINE στο χώρο της εκπαίδευσης αφορούσε αρχικά τον τομέα της πληροφορικής. Και με αυτή την «ειδικότητα» ανέλαβε από το 1998 την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. ή και με άλλους οργανισμούς.
Ο εκπαιδευτικός, όμως, ορίζοντας έτσι όπως διαμορφώθηκε από τους στόχους του Ε.Κ.Τ. αποτέλεσε το έναυσμα για την επέκταση και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ON LINE. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων και ενοτήτων, που να καλύπτει κατά το δυνατόν τις επιμορφωτικές ανάγκες των Ο.Τ.Α. ή άλλων οργανισμών, τόσο από θεματικής όσο και από ποιοτικής άποψης.
Οι βασικοί παράγοντες της δυναμικής πορείας της εταιρείας μας, που σήμερα θεωρείται κορυφή στην ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κάλυψη προς τρίτους, είναι ότι λειτουργεί ως εκπαιδευτικός σύμβουλος και υποστηρίζει τους πελάτες της σε όλα τα στάδια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραπάνω παράγοντες είναι οι εξής

  • Η οργάνωση και η λειτουργία σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα
  • Η χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας εξασφαλίσεων για την διεκπεραίωση των εργασιών
  • Η τεχνογνωσία του στελεχιακού δυναμικού
    Το ήθος του προσωπικού μας
  • Η συνέπεια στους πελάτες μας, μικρούς ή μεγάλους
  • Το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ευθύνης
  • Ο άριστος τρόπος συνεργασίας με τον πελάτη

Η υποδομή μας στους βασικούς αυτούς τομείς αποτελεί και το βασικό κεφάλαιο στο οποίο στηρίζεται η συνεχής εξέλιξη και η ανάπτυξη της εταιρείας.

office business meeting, business meeting, meeting