Η ταυτότητα μας

Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Εταιρεία

Η Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ON LINE» ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 από επιχειρηματικά στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και παροχής υπηρεσιών στην διαχείριση προγραμμάτων.

Σκοπός της ON LINE από την πρώτη στιγμή ήταν να υπηρετήσει και να εκπαιδεύσει τον επιχειρηματικό κόσμο.

Συνειδητοποιώντας από την ίδρυσή της, πως η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή του στις συνεχείς τεχνολογικές και εργασιακές αλλαγές, είναι το κλειδί για την Απασχόληση, την Επιχειρηματικότητα, την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη ανέπτυξε Συστήματα, Μεθοδολογίες και Επιστημονικό Προσωπικό που της επέτρεψε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόλο της, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

Η έδρα της «ON LINE» βρίσκεται στο Αγρίνιο και διαθέτει υποκαταστήματα στην Πάτρα και την Αθήνα.

Είναι φορέας παροχής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας και καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Με βάση τις ανάγκες αυτές, έχει δημιουργήσει ένα πλήρες δίκτυο προγραμμάτων εκπαίδευσης με εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • Οικονομίας & Διοίκησης
  • Περιβάλλοντος
  • Πληροφορικής
  • Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
company, personal, silhouettes

Η ταυτότητα μας!

Ποιοι είμαστε

Το στελεχιακό δυναμικό της ON LINE, συγκεντρώνει τεράστια γνώση και εμπειρία σε όλες τις φάσεις υλοποί
ησης μεγάλων έργων και συμμετέχει ενεργά και έντονα από την προσέγγιση μέχρι και την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

Τι κάνουμε

  • Ανάπτυξη: ιστοσελίδων, eshop, mobile/web εφαρμογές
  • Ανάπτυξη: Πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Εξειδικευμένες κατά παραγγελία λύσεις Πληροφορικής